Schoon water, een zaak voor iedereen

van totaal € 215.000 (0%)

Doel: duurzame toegang tot schoon water voor 20.000 mensen
Waar: sloppenwijken van Addis Abeba, Afar en Oromia in Ethiopië


Het probleem

De vaak ongeplande, maar snelle verstedelijking in Ethiopië heeft geleid tot overbevolkte, slecht gebouwde sloppenwijken. Het is er vies, onveilig en mensen (over)leven met de dag. Basisvoorzieningen ontbreken; schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen zijn er nauwelijks. Dit resulteert in ernstige gezondheidsproblemen. Veel ouderen en kinderen worden ziek of sterven onnodig. Zo overleden de afgelopen jaren in de Ethiopische sloppenwijken ruim 26.000 mensen aan diarree als gevolg van de omstandigheden. Sterker nog: diarree is daar doodsoorzaak nummer één bij kinderen onder de vijf jaar.

De problemen in de sloppenwijken hebben verschillende oorzaken. Zo heeft de lokale overheid te weinig budget en kennis om in te grijpen. Daarnaast zijn de arme mensen die in de sloppenwijken wonen zich vaak niet bewust van het belang van goede hygiëne, schoon water en veilige voorzieningen.


De oplossing

In 2020 willen we dat het leven en de gezondheid van 20.000 mensen verbeterd zijn. Met ondersteuning van de lokale overheid en lokale ondernemers zetten we gemeenschappelijke, publieke watervoorzieningen op. Hierdoor kunnen mensen zelf hun leefomstandigheden en inkomen verbeteren. De komende jaren gaan we samen met de lokale gemeenschap, overheid en lokale bedrijven 32 nieuwe waterpompen aanleggen.


Wat willen we bereiken?

  • Schoon drinkwater voor 20.000 mensen in Ethiopië.


Hoe kun jij helpen?

Met jouw hulp kunnen we 20.000 mensen in Ethiopië toegang geven tot schoon drinkwater. Hierdoor verlagen we de kans op ziekte en overlijden. Want schoon water is een zaak voor iedereen!

Wat kunnen we met jouw bijdrage bereiken?

Amref Flying Doctors

actie@amref.nl

071-576 9476

Bekijk alle
€ 15 25-09-2018 | 09:37